Skoč na: obsah | navigáciu
 

Plastový prepojovací prvok staníc katódovej ochrany - POP

pop-spolu.jpg

POP – je akceptovaný Centrom protikoróznej ochrany Košice ako zariadenie pre aplikácie v protikoróznej ochrane Slovenského plynárenského priemyslu a.s. vo funkcii KVO, POIS, POCH a pod. Toto zariadenie je vhodné hlavne pre zriadenie nových a rekonštrukciu starých meracích a prepojovacích objektov kovových úložných zariadení ( plyn, voda, produktovody a pod.).

V súčastnosti je v platnosti rámcová zmluva uzavretá so Slovenským plynárenským priemyslom a.s. na dodávku uvedeného produktu.

Varianty POP:

 • POP 4-svorkový
 • POP 6-svorkový
 • POP 8-svorkový
 • POP 10-svorkový

Plastový prepojovací prvok staníc katódovej ochrany možno použiť ako:

 • KVO
 • PO-IS
 • PO-CH
 • POP

Výhody POP:

 • Veľkou výhodou použitia uvedených plastových prepojovacích objektov je ich nízka hmotnosť (čo predstavuje nízke náklady spojené s prepravou tovaru)
 • Jednoduchá montáž a manipulácia
 • Minimálne náklady na údržbu POP počas prevádzky

Akceptačný list SPP

Akceptačný list SPP

« Naspäť do sortimentu    Kontakt    ˆ Hore