Skoč na: obsah | navigáciu
 

Posuvné valcové odpory OPK

OPK

Použitie

Posuvné valcové odpory sa používají tam, kde je potrebné zaradiť do elektrického obvodu ohmický odpor pre reguláciu prúdu. Rovnako ich možno použiť ako potenciometre (deliče napätia).

Popis

Posuvné valcové odpory sú navinuté konštantánovým drôtom, ktorý má nepatrný tepelný súčiniteľ odporu a sú navinuté na porcelánových, dobre chladených valcoch. Čelá a kryty sú kovové a spoľahlivo zabraňujú dotyku s elektricky živou časťou. Každý posuvný odpor má tri svorky a môže byť zapojený buď v sérii alebo ako potenciometer (delič napätia). Odpory OPK  sú s krytím IP 00. OPK odpory môže inštalovať a zapájať iba kvalifikovaná osoba.


OPK odpory

OPK

Rozmery valca 200x30mm,
max. zaťaženie 90W

ZaťaženieOdporHmotnosť Kg
0,16 A 3 900 0,9
0,25 A 1 850 0,9
0,4 A 580 0,9
0,63 A 200 0,9
1 A 100 1
1,6 A 42 1
2,5 A 18 1,05
4 A 6,4 1,05
6,3 A 2,2 1,05
16 A 0,4 1,1
20 A 0,3 1,1

OPK

Rozmery valca 300x45mm,
max. zaťaženie 230W

ZaťaženieOdporHmotnosť Kg
0,16 A 98001,6
0,25 A 46001,6
0,4 A 14501,6
0,63 A 5001,6
1 A 2501,8
1,6 A 1051,8
2,5 A 441,9
4 A 161,9
6,3 A 5,52,2
16 A 12,3
20 A 0,72,3

OPK

Rozmery valca 500x60mm,
max. zaťaženie 540W

ZaťaženieOdporHmotnosť Kg
0,16 A 234003,6
0,25 A 100003,6
0,4 A 35003,6
0,63 A 12003,6
1 A 5703,9
1,6 A 2503,9
2,5 A 1054,2
4 A 394,2
6,3 A 134,5
16 A 2,354,7
20 A 1,64,7

OOPK

Posuvné valcové odpory s jazdcami elektricky
spojenými a spoločne posúvanými

ZaťaženieOdporHmotnosť Kg
2 x 0,16 A 2 x 23 400 5,75
2 x 0,25 A 2 x 10 000 5,75
2 x 0,4 A 2 x 3 500 5,75
2 x 0,63 A 2 x 1 200 5,75
2 x 1 A 2 x 570 6,1
2 x 1,6 A 2 x 250 6,1
2 x 2,5 A 2 x 105 6,1
2 x 4 A 2 x 39 6,7
2 x 6,3 A 2 x 13 6,7
2 x 16 A 2 x 2,35 7,1
2 x 20 A 2 x 1,6 7,5


« Naspäť do sortimentu    Kontakt    ˆ Hore