Skoč na: obsah | navigáciu
 

Meracie sondy pre katódovú ochranu

Meracie sondy trvalo zabudované v zemi sa používajú na zisťovanie korózneho stavu podzemných kovových konštrukcií, slúžia k meraniu potenciálov, hustoty ochranného prúdu, k meraniu a eliminácii interferencie a ako zdroje signálu pre automaticky riadené systémy KAO, prípadne pre diaľkový prenos týchto údajov. Nami dodávané meracie sondy MS100, MS110, MS200 sú akceptované Centrom protikoróznej ochrany SPP a.s. ako zariadenia určené na trvalé zabudovanie v zemi na zisťovanie korózneho stavu a účinnosti katódovej ochrany podzemných potrubí a zariadení.

MS 100

MERACIA SONDA MS 100

s permanentnou gélovou elektródou Cu/CuSO4 a jednou prstencovou oceľovou elektródou s plochou 100cm2

Použitie: pri staniciach KAO na snímanie potenciálu, v kritických bodoch medzi stanicami KAO


MS 110

MERACIA SONDA MS 110

s permanentnou gélovou elektródou Cu/CuSO4 a dvomi kruhovými oceľovými elektródami s plochami 100 a 10cm2

Použitie: pri staniciach KAO, v kritických bodoch, v miestach kríženia s cudzími konštrukciami, pri izolačných prírubách.


MS 200

MERACIA SONDA MS 200

viacúčelová monitorovacia a korózna sonda MS 200 na trvalé zabudovanie do zeme je určená k zisťovaniu korózneho stavu podzemných kovových zariadení. Má podobnú konštrukciu ako bežne používaná sonda MS 110 s tým rozdielom, že pri sonde MS 200 sú použité dve oceľové elektródy v tvare kruhovej dosky s rovnakou plochou 100 cm2. Jedna z týchto pomocných elektród má hrúbku 2 až 3 mm a obvykle sa vodičom spojí s katodicky chráneným potrubím. Druhá pomocná elektróda má hrúbku iba 0,1 mm a slúži ako korózna vzorka, ktorá sa k systému KAO normálne nepripája.

Toto riešenie má množstvo výhod: zachovává všetky funkcie sondy MS 110. Je možné ju používať k meraniu zapínacieho a vypínacieho potenciálu, hustoty ochranného prúdu na jednotku plochy, meranie interferencie a tiež ako zdroj signálu pre automaticky riadené systémy KAO a prenos dát. Meraním na pomocnej elektróde z tenkej oceľovej fólie je možné zistiť stacionárny (korózny) potenciál, určiť polarizačnú zložku potenciálu na chránenej elektróde a z hodnôt zemného odporu oboch elektród vypočítať koróznu rýchlosť na nechránenom oceľovom povrchu v danom prostredí. V oblastiach s bludnými prúdmi je možné tenkú oceľovú elektródu pripojiť k potrubiu a vyhodnocovať koróznu rýchlosť v priebehu času. Podobne je možné sondu MS 200 použiť aj na stanovenie koróznej rýchlosti oceľovej výstuže v betóne.

Meracie sondy sú štandardne dodávané s káblom s  dĺžkou 5 metrov a s priemerom 2,5 mm2. Dĺžku vodiča je možné za príplatok prispôsobiť požiadavkám zákazníka.« Naspäť do sortimentu    Kontakt    ˆ Hore